top of page
  • Marieke Angenent

Aanvullend ouderschapsverlof

Vanaf gisteren krijgen ouders een deel van het ouderschapsverlof betaald. Tot het kind 1 jaar is, kan een ouder negen weken lang met verlof terwijl 70 procent van het salaris wordt uitbetaald. Het UWV gaat dit geld uitkeren.


Naast het (betaald) ouderschapsverlof bestonden er al andere regelingen:

Zo kunnen moeders aanspraak maken op zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. In beide gevallen worden ze 100 procent doorbetaald. Het bevallingsverlof moet in de zes weken na de bevalling aaneengesloten worden ingezet. De rest kan over een periode van dertig weken flexibel worden opgenomen.

Partners hebben recht op een geboorteverlof van vijf dagen waarin ze 100 procent worden doorbetaald. Daarbij kunnen ze vijf weken aanvullende geboorteverlof opnemen voordat het kind een halfjaar oud is. Hiervan wordt 70 procent vergoed.

Daarbovenop komt het ouderschapsverlof, wat maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek is. Dit kan tot het kind 8 jaar is worden opgenomen. Eerst was het ouderschapsverlof onbetaald, maar vanaf gisteren kunnen ouders hiervan negen weken 70 procent betaald krijgen. Wel moeten ouders dit betaalde verlof binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opnemen.


Video betaald ouderschapsverlof: https://www.youtube.com/watch?v=PGulOmLkuq0
Comments


bottom of page