top of page
  • Marieke Angenent

Afschaffing oudedagsreserve

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Deze reserve vormt u door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Het kabinet wil de oudedagsreserve per 2023 afschaffen, omdat deze nu ook al weinig door ondernemers benut wordt. Bovendien wordt met de Wet toekomst pensioenen ook voor IB-ondernemers de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen in de derde pijler. Bestaande oudedagsreserves kunt u volgens de huidige regels op twee manieren afwikkelen. U kunt het bedrag afstorten als lijfrente, of er vindt een verplichte vrijval van de reserve plaats en u voegt dat bedrag toe aan de winst. Na de afschaffing van de oudedagsreserve kunt u dus een lijfrente storten bij een bank of verzekeraar. De inleg hiervoor is in principe aftrekbaar en de uitkering van de lijfrente is te zijner tijd belast.


Bron: BelastingBelangen

Comentarios


bottom of page