top of page
  • Marieke Angenent

Belangrijk voor alle werkgevers: de aanzegverplichting

De aanzegverplichting.

Hoewel deze verplichting al geldt sinds 2015, zien we nog vaak dat het fout gaat. Of dat werkgevers er überhaupt niet van op de hoogte zijn. Daarom staan ik graag bij dit onderwerp stil.


Wat is de aanzegverplichting.

De aanzegverplichting is sinds 1 januari 2015 opgenomen in artikel 7:668 BW. Dit artikel regelt dat de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat binnenkort afloopt, de werknemer moet informeren over:

1 het feit dat het contract binnenkort zal aflopen,

2 of de werkgever het contract wenst voort te zetten, en zo ja,

3 de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Eenvoudig gezegd moet u de werknemer laten weten dat zijn of haar contract binnenkort afloopt, en wat er mee zal gebeuren. Eigenlijk is deze melding ook niet meer dan netjes, zodat de werknemer tijdig weet of hij binnenkort op zoek zal moeten naar een nieuwe baan. De aanzegging moet uiterlijk één maand voor het aflopen van het tijdelijke contract gebeuren.


Wat zijn de consequenties?

Doet u deze aanzegging niet, dan loopt het tijdelijke contract wel gewoon van rechtswege af, maar ontstaat er recht op een schadevergoeding met als omvang maximaal één maandsalaris. Doet u de aanzegging wel, maar niet uiterlijk een maand van tevoren, is eveneens een schadevergoeding verschuldigd naar rato van de tijd dat u de aanzegging te laat doet. Vaak zien we dat de werknemers de schadevergoeding claimen als het contract niet wordt voortgezet, maar het kan uiteraard ook voorkomen dat het contract wel wordt voortgezet, maar alsnog niet de aanzegverplichting (tijdig) in acht is genomen. Ook dan kan de werknemer aanspraak maken op een (gedeeltelijke) schadevergoeding.


Alle regels rondom de aanzegverplichting kunt u opvragen bij mij.
Commentaires


bottom of page