top of page
  • Marieke Angenent

Bezwaar maken tegen box 3 heffing

Het is momenteel breeduit in het nieuws. Men is het niet eens met de heffing van bezittingen in box 3. Het gaat dan vooral om het fictief rendement op het spaargeld. Er wordt bij de inkomstenbelasting aangifte vanuit gegaan van een rendement van 1,898% (2021), terwijl er tegenwoordig geen of zelfs een negatieve rente wordt gerekend door banken.


Sinds 2017 moet iedere belastingplichtige individueel en binnen zes weken na de definitieve aanslag bezwaar maken om mee te doen aan de massale procedure tegen de vermogensrendementsheffing. Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan. Zij hoeven minder belasting te betalen nu de Hoge Raad voor 2017 en 2018 heeft bepaald dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het recht op eigendom en het discriminatieverbod.


Volgens Angelique Perdaems van Hertoghs Advocaten is er nog wel een klein beetje hoop voor spaarders die in 2017 en 2018 te veel vermogensrendementsheffing betaalden maar daar destijds individueel geen bezwaar tegen maakten. Zij kunnen de fiscus om een 'ambtshalve vermindering' van de belastingaanslag vragen.


Momenteel is er nog niet duidelijk wat de Belastingdienst gaat doen als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad.


In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV staat dat de Box 3-heffing in 2025 naar werkelijk rendement gaat, maar dat zullen ze nu waarschijnlijk eerder aanpakken.
Comentários


bottom of page