top of page
  • Marieke Angenent

Bijtelling bij meer dan één auto

In het handboek loonheffingen staat een stuk tekst wat mij opviel. Misschien is het wel bij u van toepassing!


Stelt u een werknemer gelijktijdig 2 of meer auto's ter beschikking? Dan moet u het privégebruik per auto beoordelen. De bijtelling privégebruik auto past u toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Als uw werknemer met geen enkele auto op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt, hoeft u niets bij te tellen.


Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling privégebruik auto bij meerdere ter beschikking gestelde auto's beperkt kan blijven tot 1 auto als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin 1 persoon een rijbewijs heeft. U houdt alleen rekening met de bijtelling van de auto met de hoogste cataloguswaarde. Als in het gezin van de werknemer 2 personen een rijbewijs hebben, berekent u de bijtelling over 2 auto's. U houdt alleen rekening met de bijtelling van de 2 auto's met de hoogste cataloguswaarde.


Stelt de Belastingdienst vast dat u toch over meer dan 1 of meer dan 2 auto's moet bijtellen, dan moet de Belastingdienst aantonen waarom. Bij het vaststellen wordt rekening gehouden met eigen auto's van de werknemer die voor privégebruik net zo geschikt zijn als 1 van de ter beschikking gestelde auto's.


Let op! Deze regeling geldt alleen voor de loonheffing en dus niet voor de inkomstenbelasting. Heeft u een eenmanszaak? Dan geldt dit dus niet.
Comments


bottom of page