top of page
  • Marieke Angenent

Bijzonder uitstel belastingschulden

De Belastingdienst is gestart met het informeren van ondernemers die bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden hebben gekregen in verband met de coronacrisis. De betalingsverplichting start op 1 oktober 2022 en duurt 60 maanden (tot 1 oktober 2027). In de betreffende brieven van de Belastingdienst wordt nog niet het verschuldigde maandbedrag genoemd. Daarover stuurt de Belastingdienst nog een afzonderlijk bericht.

In de bijgevoegde link kun je via een rekenhulp het maandelijkse aflossingsbedrag berekenen en de hierna genoemde toelichting op extra aflossing:

Over de uitgestelde belastingschuld wordt invorderingsrente berekend. Het percentage van de invorderingsrente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd, maar dat gaat binnenkort stijgen. De invorderingsrentepercentages bedragen:

Nu: 0,01%

Vanaf 1 juli 2022: 1%

Vanaf 1 januari 2023: 2%

Vanaf 1 juli 2023: 3%

Vanaf 1 januari 2024: 4%

Als je de middelen hebt om (een deel van) de belastingschuld sneller af te lossen, kan dat voordelig zijn ter besparing van invorderingsrente (als er geen schulden met hogere rente zijn, die ook zouden kunnen worden afgelost). Het rekenmodel van de Belastingdienst biedt de ruimte om één extra aflossing in te voeren. Het maakt daarbij verschil of vóór of vanaf 1 augustus 2022 extra wordt afgelost. Vóór 1 augustus 2022 dan wordt het maandelijkse aflossingsbedrag aangepast en als er extra afgelost wordt tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2027 dan blijft het aflossingsbedrag gelijk en wordt de looptijd van de betalingsregeling korter.


Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op.

bottom of page