top of page
  • Marieke Angenent

Compensatie box 3

Compensatie box 3 gaat eindelijk van start


De opzet van de heffing op spaargeld en beleggingen is in strijd met Europese grondrechten. Zo oordeelde de Hoge Raad op 24 december 2021 in het arrest over box 3 ‘nieuwe stijl’. Sindsdien is het kabinet aan het bedenken hoe de compensatie eruit moet komen te zien en vooral wat de doelgroep van de compensatie moet zijn. Het beleidsbesluit waar het ‘rechtsherstel’ op gebaseerd wordt, is op 1 juli 2022 in werking getreden. Dat betekent dat de Belastingdienst aan de slag kan met de compensatie van de eerste groepen belastingplichtigen.


In het beleidsbesluit geeft staatssecretaris Van Rij aan dat het alleen gaat om aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2022 en om de volgende drie groepen:

● Belastingplichtigen die in een kalenderjaar op tijd bezwaar hebben gemaakt en van wie dit bezwaar is aangemerkt als ‘massaal bezwaar’.

● Belastingplichtigen van wie de aanslag inkomstenbelasting (met daarin box 3-vermogen) nog niet onherroepelijk vaststond op het moment van het arrest van de Hoge Raad en die niet onder de massaal bezwaarprocedure vallen. En belastingplichtigen van wie de aanslag (met box 3-vermogen) na 24 december 2021 en vóór 1 juli 2022 is vastgesteld zonder dat er rekening is gehouden met het Hoge Raad-arrest.

● Belastingplichtigen van wie de aanslag (met daarin voordeel in box 3) op het moment van inwerkingtreding van het besluit nog niet is vastgesteld. Denk aan de aanslag over 2022.


Er volgt alléén compensatie als het box 3-inkomen volgens de berekening met forfaits uit het beleidsbesluit lager uitvalt dan wat eerder is vastgesteld op basis van de wet. De compensatie zou zo veel mogelijk geautomatiseerd moeten verlopen, waardoor belastingplichtigen in principe zelf geen actie hoeven te ondernemen.


Bron: BelastingBelangen
Comments


bottom of page