top of page
  • Marieke Angenent

Eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen in 2023

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

U moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht, en u moet het in gebruik nemen voor 1 januari 2026.

Bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor deze regeling zijn:

  • Gebouwen

  • Voertuigen zoals: schepen, vliegtuigen, bromfietsen, motoren en personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer. Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving.

  • Immateriële activa zoals vergunningen en goodwill

  • Dieren

  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur

  • Voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels

  • Bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling


Deze regeling verandert niets aan het totaal aan afschrijvingen over de gehele levensduur van uw bedrijfsmiddel. U kunt de afschrijvingen dus deels naar voren halen en zo een liquiditeitsvoordeel behalen. Deze tijdelijke regeling geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting.

Comments


bottom of page