top of page
 • Marieke Angenent

Eindejaarstips

Met het einde van het jaar in zicht wil ik u zoals gebruikelijk graag wijzen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar uw belastingdruk te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat u het nieuwe jaar fiscaal goed voor bereid ingaat. Hieronder gaan een aantal tips binnen één zin. Maar wilt u meer informatie hierover, neem dan gerust contact op.


Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

 • Einde versoepeling urencriterium. Zorg voor een urenadministratie!

 • Regel uw dotatie aan de oudedagsreserve

 • Investeringsaftrek: wat zijn uw investeringsplannen?

 • Vergeet MIA en EIA niet: percentages gaan omhoog!

 • Voorkom de desinvesteringsbijtelling

 • Herinvesteren binnen drie jaar: zorg voor een onderbouwing

 • Studiekosten: het op peil houden van kennis

 • Doe uw zakelijke giften privé

 • Vermogensetikettering: privé­ of bedrijfsvermogen?

 • Verlies? Vraag om een voorlopige verliesverrekening

 • Is een BV nu wel voordeliger?

 • Voorkom belastingrente en invorderingsrente!

 • Oude administratie: weg ermee!


Tips voor de DGA

 • Loon of dividend voor DGA, wat is het voordeligst?

 • Let op uw rekening­courantschuld

 • Regels voor gebruikelijk loon DGA

 • Dit jaar een hoger loon? Laat de BV dividend uitkeren

 • Kijk eens kritisch naar uw vermogen

Tips voor de BV

 • Inspelen op de veranderingen in het VPB-­tarief

 • Let op met uitkeren van dividend

 • Kosten in de BV: privé of zakelijk motief?

 • Let op gemengde kosten

 • Ook afdrachtvermindering S&O voor innovatieve DGA

 • Giftenaftrek in de BV

 • Onbeperkte verliesverrekening in 2022: voorkom verliesverdamping

 • Check de voorlopige aanslag VPB 2021


Tips voor de BTW

 • BTW-­correctie auto van de zaak

 • Denk aan 90%­-verklaring voor BTW­-belaste verhuur

 • Kleineondernemersregeling: afmelden kan pas na drie jaar

 • Verbreken BTW­-fiscale eenheid? Wel melden!


Tips voor de werkgever

 • De werkkostenregeling: minder vrije ruimte in 2022

 • Vanaf 2022 onbelaste thuiswerkvergoeding: bereid u voor!

 • Pak de loonkostenvoordelen

 • Profiteer van de 30%­regeling!


Tips voor de particulier

 • Schijven en aftrekposten in de inkomstenbelasting per 2022

 • Box 3 heffing in 2022: check uw spaarrekening!

 • Boxhoppen: voordelig, maar riskant

 • Aftrek eigenwoningrente bij nieuwe leningen

 • Aanpassing hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

 • Betaal (hypotheek­)rente zes maanden vooruit!

 • Koop of verkoop eigen woning: vóór of na jaarwisseling?

 • Koop vóór 2022 een elektrische auto

 • STAP-­budget in plaats van belastingaftrek voor studiekosten

 • Regel uw fiscaal partnerschap

 • Zorgplicht in uw samenlevingscontract: een must

 • Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog actueel?

 • Uw verrekenbeding: naleving verplicht!

 • Aftrek partneralimentatie: nog dit jaar regelen!

 • Schenken is voordeliger dan nalaten

 • Overgang van ondernemingsvermogen: vrijgesteld tot ruim € 1 miljoen!

 • Middeling: een onverwachte teruggaaf van belasting

 • Premies voor lijfrenten op tijd betalen!

 • Betaal uw privé belastingschulden op tijd!Comments


bottom of page