top of page
  • Marieke Angenent

Ik heb een voorlopige aanslag gewijzigd en moet betalen - hoe gaat dat?

Dat hangt ervan af. Kies eerst welk soort voorlopige aanslag u hebt gewijzigd:


een voorlopige aanslag die ik moest betalen

Na uw wijziging krijgt u géén nieuwe voorlopige aanslag met een nieuw jaarbedrag. Maar u krijgt een correctie op uw eerdere voorlopige aanslag.

Kijk wat u moet doen als u de correctie hebt ontvangen. Wat u moet doen hangt af van of u meer of minder moet betalen dan uw oude jaarbedrag.


Moet u meer betalen dan uw oude jaarbedrag?

Dan passen wij uw eerdere voorlopige aanslag niet aan. Die blijft u gewoon betalen. Het bedrag dat u meer moet betalen, betaalt u apart. Dit mag u ook in maandelijkse termijnen betalen. Dan betaalt u tot het eind van het jaar dus iedere maand 2 bedragen: dat van de eerdere voorlopige aanslag en dat van de correctie.

Het bedrag van de correctie deelt u dan zelf door de overgebleven maanden van het jaar. Dat is het extra maandbedrag dat u moet betalen. De 1e keer dat u dit extra maandbedrag betaalt, is uiterlijk 1 maand na de datum van de correctie. De volgende extra betalingen doet u telkens een maand later. Zorg er wel voor dat uw laatste betaling voor het eind van het jaar bij ons binnen is.

Heeft de correctie een datum na 19 november? Dan betaalt u het hele bedrag uiterlijk 6 weken na de datum van de correctie.


Moet u minder betalen dan uw oude jaarbedrag?

Dan moet u zelf uitrekenen wat u maandelijks moet betalen. Dat doet u zo:

  1. Het bedrag dat u al betaald hebt voor uw eerdere voorlopige aanslag, trekt u af van het nieuwe bedrag.

  2. Deel het bedrag dat daar uitkomt door het aantal overgebleven maanden van het jaar. Dat bedrag betaalt u dan voortaan per maand.

Voorbeeld U hebt een voorlopige aanslag van € 1.100. Daarvoor betaalt u iedere maand € 100, te beginnen in februari. U geeft een wijziging door en in mei krijgt u een correctie van - € 350. Uw nieuwe jaarbedrag is dan € 1.100 - € 350 = € 750. Van februari tot en met mei betaalde u € 400 (€ 100 x 4 maanden). Dit trekt u af van € 750. Dat is € 350. Die € 350 deelt u door 7 (de overgebleven maanden juni tot en met december). U betaalt de rest van het jaar dan € 50 per maand.


Betaalt u via een automatische incasso?

Als u nu meer moet betalen, dan blijft uw oude incasso gewoon doorlopen. Voor het bedrag dat u moet bijbetalen, kunt u een nieuwe automatische incasso aanvragen.

Moet u minder betalen? Dan passen wij het bedrag van uw automatische incasso aan. U hoeft daar niets voor te doen. Loopt u voor met betalen? Dan is het mogelijk dat de automatische incasso op een later moment start. Wilt u meer uitleg? Belt u dan de Belastingtelefoon: 0800-0543.


Betalingsproblemen doordat uw wijziging niet binnen 5 weken is verwerkt?

Hebt u uw wijziging via Mijn Belastingdienst verstuurd? Dan verwerken wij die meestal binnen 5 weken. Hebben wij uw wijziging niet binnen 5 weken verwerkt, en komt u daardoor in financiële problemen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.


een voorlopige aanslag omdat ik geld terugkreeg

Hebt u na uw wijziging bericht gekregen dat u moet betalen? Logisch dat u dan even raar opkijkt. Maar u hoeft lang niet altijd ook echt te betalen. Waarschijnlijk krijgt u elke maand minder terug. We leggen het uit.

Na uw wijziging krijgt u géén nieuwe voorlopige aanslag met een nieuw jaarbedrag. Maar u krijgt een correctie op uw eerdere voorlopige aanslag. Daarop staat een bedrag dat u moet betalen.

Dat bedrag trekken we af van het bedrag van uw eerdere voorlopige aanslag. U krijgt de rest van het jaar dus minder uitbetaald per maand.


Voorbeeld U had een voorlopige aanslag van € 2.400. Iedere maand kreeg u € 200 op uw rekening. U hebt een wijziging doorgegeven en in april krijgt u bericht van ons dat u € 400 moet betalen. Uw nieuwe jaarbedrag is nu € 2.400 - € 400 = € 2.000. Tot en met april hebt u 4 x € 200 = € 800 ontvangen. U krijgt dus de rest van het jaar nog € 2.000 - € 800 = € 1.200. Er zijn nog 8 maanden te gaan dit jaar (mei t/m december). U krijgt die maanden dus nog telkens € 1.200 / 8 = € 150.

Is uw nieuwe maandbedrag minder dan € 24? Dan betalen we het hele bedrag in 1 keer uit.


Maar wat als ik al te veel heb ontvangen?

Het kan zijn dat na uw wijziging blijkt dat u al te veel geld hebt gekregen. Dan kunnen wij niet meer verrekenen. U moet dan het bedrag dat u te veel hebt ontvangen, terugbetalen.


Voorbeeld U had een voorlopige aanslag van € 2.400. Iedere maand kreeg u € 200 op uw rekening. U hebt een wijziging doorgegeven en in oktober krijgt u bericht van ons dat u € 600 moet terugbetalen. Uw nieuwe jaarbedrag is nu € 2.400 - € 600 = € 1.800. Tot en met oktober hebt u 10 x € 200 = € 2.000 ontvangen. U hebt dit jaar dus € 200 te veel ontvangen (€ 2.000 - € 1.800). Die € 200 moet u terugbetalen.


Kunt u het bedrag niet in 1 keer terugbetalen?

Dan mag het ook in maandelijkse termijnen. U deelt dan het bedrag door het aantal resterende maanden van het jaar. Dat bedrag betaalt u per maand.

Het 1e bedrag betaalt u binnen een maand na de datum van ons bericht. De volgende betalingen telkens een maand later. Zorg er wel voor dat u het laatste bedrag vóór 31 december betaald hebt.


Voorbeeld U moet € 200 terugbetalen. De datum van ons bericht is 15 oktober. Er zijn nog 2 maanden over: november en december. U betaalt iedere maand dus € 200 gedeeld door 2 = € 100. Vóór 15 november betaalt u € 100 en vóór 31 december betaalt u € 100.


Heeft de correctie een datum na 19 november?

Dan betaalt u het hele bedrag in 1 keer, uiterlijk 6 weken na de datum van de correctie.

Comments


bottom of page