top of page
  • Marieke Angenent

Inbreng in de B.V.

U kunt van uw eenmanszaak een bv maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na de omzetting niet u als persoon maar de bv de onderneming drijft.


De meest gebruikte manier om de eenmanszaak in te brengen in een bv is door middel van geruisloze inbreng. Bij inbreng in de bv wordt er naast de akte van oprichting een akte van inbreng opgesteld die beschrijft wat is ingebracht met vermelding van de daaraan toegekende waarde.


Voor het geval een fiscaal geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een bv of een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie wordt overwogen met terugwerkende kracht tot 1 januari (begin boekjaar) is het nodig om vóór 1 oktober a.s. een ondertekende intentieverklaring/ voorovereenkomst met geleideformulier naar de Belastingdienst te zenden.


Dus overweegt u om de bv in te gaan, laat u dan nu adviseren!
Kommentare


bottom of page