top of page
  • Marieke Angenent

Jaarlijkse kosten voor Handelsregister?

Als het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt, gaan ondernemers vanaf 1 januari 2025 een jaarlijkse bijdrage betalen voor hun vermelding in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nu is dat nog een eenmalig bedrag bij inschrijving.


De KvK gaat de beschikbaarheid van data in het Handelsregister aanpakken, om misbruik van die informatie te voorkomen. Tot nu toe moest voor het opvragen van de gegevens in het register betaald worden. Datahandelaren verkochten gegevens van het Handelsregister door aan derden, waar de KvK geen zicht op had. De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers steeds meer last van misbruik van deze data door directmarketingpartijen en zelfs van online en fysieke bedreiging. Dat laatste geldt met name voor mensen die hun bedrijf op hun woonadres hebben en door hun beroep blootstaan aan een mogelijke dreiging, zoals journalisten.


De KVK wil maatregelen nemen op deze problemen aan te pakken. Zo worden contact- en adresgegevens meer afgeschermd, komen er strengere regels voor het gebruik van openbare gegevens en worden data uit het Handelsregister gratis verstrekt. 

Om dat te kunnen bekostigen, moet de financiering van de KvK wel op de schop. 

Om het gemis aan inkomsten op te vangen, willen de KvK en het ministerie dat alle ondernemers, naast de eenmalige inschrijfvergoeding, jaarlijks een bijdrage van 25 euro betalen. Partijen die met grote regelmaat informatie gebruiken uit het register zullen een aansluitvergoeding gaan betalen en overheden een abonnement. Hoe hoog die bedragen zijn, moet nog worden bepaald.


In 2013 werd de jaarbijdrage juist afgeschaft, omdat het handelsregister als basisregistratie van de overheid 'een voorziening is van algemeen belang waar financiële drempels zoveel mogelijk dienden te worden weggenomen'.   


MKB-Nederland, de ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf, ziet de nieuwe, jaarlijkse heffing voor ondernemers absoluut niet zitten. "Je kunt zeggen dat 25 euro niet zo veel is, maar de heffing is niet voor niets afgeschaft. Bovendien heeft het ook iets makkelijks: we komen er financieel niet uit, dus leggen we de rekening maar weer bij de ondernemers neer", zegt een woordvoerder.

De heffing zou volgens MKB-Nederland puur bedoeld zijn om een gat in de begroting te dichten. Wat de organisatie betreft moet de KvK daarom naar alternatieven kijken.

Wel is MKB-Nederland blij met het voornemen de persoonsgegevens beter te beschermen. De verkoop van gegevens door de KvK is ondernemers al vele jaren een doorn in het oog en al net zo lang pleit de organisatie voor het afschermen van privacygevoelige gegevens van ondernemers in het register. 

Deze vernieuwde Handelsregisterwet is momenteel ter consultatie openbaar gemaakt en staat open tot 9 juni. MKB-Nederland geeft aan daarop te zullen reageren. Verder zal de organisatie het bespreken met haar leden en zich richten op de Tweede Kamer als het wetsvoorstel daarheen gaat.

Comments


bottom of page