top of page
 • Marieke Angenent

Jaarovergang lonen

Hierbij ontvangt u belangrijke informatie met betrekking tot de jaarovergang:

 • Werkkostenregeling berekeningen: De Werkkostenregeling is van belang als u kosten maakt die ten laste gaan van het 'WKR' (werkkostenregeling)-forfait, waardoor u mogelijk extra loonheffing (genaamd eindheffing) dient te betalen, en/of juist als u de vrije (onbelaste) ruimte optimaal wilt benutten, om - indien hier genoeg ruimte voor is - juist loonheffing te kunnen besparen. Aangezien het jaar ten einde loopt, kunt u nu het nodige berekenen om nog bij te sturen voor het jaar 2021. Na afloop van het jaar kan de definitieve berekening gemaakt worden.

 • Jaaropgave 2021: Zodra de eerste verloning van het nieuwe jaar voor u gedraaid is dan worden de jaaropgaven 2021 beschikbaar gesteld. Indien uw werknemer gebruik maakt van Werknemerloket/ESS dan kan uw werknemer de jaaropgave zelf downloaden.

 • Brieven van de Belastingdienst inzake WHK Premies 2021: De Belastingdienst is aan het einde van november 2021 begonnen met het rondsturen van brieven met als onderwerp: ‘Mededeling Loonheffingen, Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (WHK). Graag ontvang wij hier een kopie van per e-mail. Indien wij deze brief niet van u ontvangen dan zullen wij het adviespercentage van de Belastingdienst hanteren.

 • Gewijzigde premies van (pensioen)verzekeringen: Indien er(pensioen)verzekeringen voor uw werknemers van toepassing en verwerkt zijn in de salarisadministratie, die u zelf heeft afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, dan ontvangen wij graag de eventuele nieuwe premie/franchise en maximale grondslagbedragen of premiepercentages van u. Indien u ons geen nieuwe gegevens aanlevert dan gaan wij er van uit dat de gegevens ongewijzigd blijven ten opzichte van 2021.

 • Studietoelage voor kind van de werknemer (vooral van belang van DGA’s): Nieuw vanaf 2020: een werkgever mag aan het kind van een werknemer (ook een DGA) een studietoelage geven. Dit kan vooral interessant zijn voor de DGA, die op die manier fiscaal voordelig deze studiekosten kan vergoeden. Neem contact met ons op als dit nog niet verwerkt is over het afgelopen jaar.

 • Meld uw werknemers tijdig uit dienst: Indien er werknemers in 2021 uit dienst gaan, die u nog niet uit dienst gemeld heeft, vergeet u dan niet dat dit tijdig in de salarisadministratie verwerkt dient te worden. Dit voorkomt onnodige correcties achteraf, waarmee vaak kosten gepaard gaan.

 • Is uw werknemersdossier compleet?: Als u in de loop van 2021 er nieuwe werknemers bij heeft gekregen, heeft u dan aan de administratieve verplichtingen voldaan? U dient namelijk in het bezit te zijn van het volgende:

  • Kopie ID bewijs, geldig op datum van indiensttreding, voor- en achterkant, geen rijbewijs

  • Ingevulde en ondertekende opgaaf loonheffingen

  • Arbeidsovereenkomst (niet in alle gevallen verplicht, wij adviseren u wel om deze in vrijwel alle gevallen op te laten stellen)

 • Heeft u bijzonderheden van nieuw personeel doorgegeven?: Als u nieuwe personeelsleden met bijzonderheden erbij heeft gekregen, of als er voor het huidige personeel wijzigingen zijn, heeft u deze dan aan ons doorgegeven? Zo kunt u optimaal gebruik maken van subsidies en loonkostenvoordelen. U kunt bijvoorbeeld in bepaalde gevallen recht hebben op subsidie als u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt, of een werknemer die een uitkering heeft. Voor werknemers die leren en werken (bijvoorbeeld een BBL-opleiding) is het mogelijk dat u recht heeft op de subsidieregeling praktijkleren. Als u wenst dat wij dit nader voor u beoordelen, dan ontvangen wij graag de relevante informatie van u.

 • Zijn eventuele gewijzigde arbeidsuren/contract voor onbepaalde tijd schriftelijk overeengekomen?: Sinds 2020 mag er voor werknemers met een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst en schriftelijk overeengekomen vaste uren een lagere WW-premie worden toegepast. Het is daarom van groot belang dat een wijziging naar contract voor onbepaalde tijd of eventuele wijzigingen in de arbeidsuren schriftelijk overeen zijn gekomen (schriftelijk geaccordeerd door beide partijen).

 • Reminder: alle relevante wijzigingen doorgegeven?: Heeft u alle wijzigingen over het afgelopen jaar doorgevoerd of aan ons doorgegeven? Zijn er bijvoorbeeld wijzigingen geweest in de auto’s van de zaak die uw werknemers rijden? Of zijn er wijzigingen geweest in de kostenvergoedingen of de salarissen van uw personeel? Is er personeel verhuisd waarvan de reiskostenvergoeding nog moet worden aangepast? Is er personeel langdurig ziek? Wij vernemen graag alsnog de relevante wijzigingen van u.

 • Zijn de toegepaste werkingssfeer van de CAO en pensioenfonds nog actueel? Mogelijk passen wij een CAO en pensioenfonds voor u toe. Wij adviseren u om jaarlijks te controleren of deze nog steeds verplicht van toepassing zijn op uw bedrijf(sactiviteiten), of dat er juist een of een andere toegepast dient te worden. Het is namelijk van groot belang dat de juiste CAO en pensioenfonds worden toegepast.


تعليقات


bottom of page