top of page
  • Marieke Angenent

Lenen van de eigen B.V.

Bent u eigenaar van een bv en betaalt u persoonlijke rekeningen wel eens met geld van die bv? Of hebt u geld nodig voor een nieuw huis of voor een nieuwe auto? Wanneer u geld gebruikt van uw bv om die kosten te betalen, leent u geld van de bv. Dat geld moet u terugbetalen aan de bv en de lening moet aan zakelijke voorwaarden voldoen. Dit zijn voorwaarden die de bv ook zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld een vergelijkbaar inkomen en vermogen. Wij adviseren u om de voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, in een leningsovereenkomst te zetten. Dan kan er later geen misverstand over ontstaan.


Vanaf 2023 gaat de 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' in werking. In de wet is vastgelegd dat als een directeur-grootaandeelhouder (dga) box 2-belasting gaat betalen voor zover hij meer dan € 500.000 leent van zijn bv. Wel is in de wet opgenomen dat leningen die zijn gebruikt voor de aankoop van een eigen woning niet meetellen voor de heffing.


Het eerste toetsmoment is 31 december 2023. In het jaar erop wordt wat extra geleend is in 2024 belast, maar als er afgelost is van de leningen aan de BV dan wordt dit als negatief fiscaal voordeel in box 2 aangegeven.


Wilt u hier advies over? Neem dan gerust contact met mij op.
コメント


bottom of page