top of page
  • Marieke Angenent

LIV 2020

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers van 21 jaar of ouder in dienst hebben met een laag loon, met als doel het in dienst nemen van dan wel het behouden van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze tegemoetkoming oplopen tot wel €1.000,-.


Een werkgever heeft recht op het LIV wanneer een werknemer voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

· De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

· De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal €10,29 en maximaal €12,87.

· De werknemer heeft tenminste 1248 verloonde uren per kalenderjaar.

· De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.


Daarnaast kunnen werknemers tussen 18 en 20 jaar, met als peildatum 31-12-2019, in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. Dit kan oplopen tot een tegemoetkoming van €613,60 voor een 20-jarige. Bij het jeugd-LIV is er geen minimaal aantal verloonde uren per kalenderjaar van toepassing en komt elke werknemer met een uurloon binnen de juiste grenzen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Als u in aanmerking komt voor de bovengenoemde LIV hoeft er geen actie te worden ondernomen. Echter adviseren wij wel om voor uw specifieke situatie te beoordelen of er bepaalde werknemers zijn die net niet aan de voorwaarden voldoen maar door een aanpassing nu in de laatste maand van 2020 toch aan de volwaarden gaan voldoen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra uren uitbetalen of een (extra) vergoeding dan wel inhouding, waardoor u toch LIV voor de werknemer zal ontvangen.
Comments


bottom of page