top of page
  • Marieke Angenent

Meld verbreking van de fiscale eenheid omzetbelasting

Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als één ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en één of meer dochtermaatschappijen.


Voor het vormen van een fiscale eenheid, gelden een aantal voorwaarden. De ondernemingen moeten:

  • een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied

  • elk ondernemer zijn voor de btw

  • gevestigd zijn in Nederland

U kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm. Wel moet minstens één bv, cv, stichting of vereniging deel uitmaken van de fiscale eenheid. Een fiscale eenheid met alleen natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof of man/vrouw-firma) is niet mogelijk.


De Belastingdienst kan het bestaan van de fiscale eenheid ook formaliseren door een beschikking af te geven. Deze beschikking heeft als belangrijk gevolg dat er aansprakelijkheid ontstaat voor de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid. Alle afzonderlijke onderdelen van een btw-fiscale eenheid worden na het afgeven van de beschikking hoofdelijk aansprakelijk voor de btw die is verschuldigd door de fiscale eenheid als geheel.


Omdat de fiscale eenheid bestaat van rechtswege, wordt de fiscale eenheid ook verbroken van rechtswege, zodra niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een deelneming wordt verkocht of wanneer het bestuur van een groepsmaatschappij wijzigt. Dan houdt de aansprakelijkheid (als gevolg van de beschikking) echter niet op.

De verbreking moet u schriftelijk melden aan de bevoegde inspecteur om de aansprakelijkheid te beëindigen. Gebeurt dat niet, dan blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bij alle entiteiten bestaan.

Deze aansprakelijkheid strekt zelfs tot btw-verschuldigdheid die is ontstaan ná het verbreken van de fiscale eenheid. Zeker bij gewijzigde belangen is het dus belangrijk om zo spoedig mogelijk melding te doen ingeval van verbreking van de fiscale eenheid.


Heeft u vragen over de fiscale eenheid in uw situatie of over andere (btw-)vraagstukken binnen uw onderneming? Neem dan contact op.
Comments


bottom of page