top of page
  • Marieke Angenent

Prinsjesdag 2021

De kabinetsplannen voor het nieuwe jaar zijn gepresenteerd. Wat houden die plannen in en wat betekent dat eventueel voor u als ondernemer?


Wij hebben een aantal ondernemerszaken voor u op een rijtje gezet:

1) Kleine daling in de inkomstenbelasting

Op 1 januari 2022 daalt het tarief van de inkomstenbelasting waarschijnlijk. Heeft u een eenmanszaak, vof, maatschap of cv, dan is die daling van invloed op uw inkomstenbelasting.

Het tarief in de 1e schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt van 37,1% naar 37,07%. Voor mensen die de AOW al bereikt hebben, daalt het tarief van 19,2% naar 19,17%.

Het directe maximale voordeel zou op kunnen lopen tot € 20,82.


2) Stijging bijtelling elektrische auto en BPM eerder betalen

Gebruikt u een nieuwe elektrische auto van de zaak voor privégebruik, dan stijgt de bijtelling in 2022 van 12% naar 16%. Dit is van toepassing op de eerste €35.000 van de cataloguswaarde van de auto. Voor het overige bedrag geldt hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, 22%.

De stijging van de bijtelling op de eerste € 35.000 loopt dus op tot maximaal € 1.400.

Bent u handelaar of importeur van auto’s of wilt u beginnen als handelaar of importeur en heeft u auto’s op voorraad? Dan moet u vanaf 2022 de BPM op personenauto’s al bij de inschrijving in het kentekenregister betalen en niet meer bij de tenaamstelling. Op de auto’s die u al op voorraad heeft, geldt een overgangsregeling.


3) Daling zelfstandigenaftrek zet voort

Let op starters, in 2022 daalt de zelfstandigenaftrek weer een stukje, met €360 euro. Het bedrag daalt van €6.670 naar €6.310. Dit betekent minder belastingvoordeel omdat het bedrag waar u belasting over betaalt hoger blijft.

Over het inkomen in de 2e belastingschijf vanaf €69.398 betaalt u 49,5% belasting. Over de zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijgt u in deze schijf maar 40% terug. In 2021 was dat nog 43%.


4) 1 miljard voor het bouwen van extra woningen

Heeft u een bedrijf in de bouwsector, dan is dat waarschijnlijk goed nieuws voor uw sector. De regering stelt de komende 10 jaar elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Gemeentes moeten wel zelf aanspraak maken op het geld.


5) Verruimd begintarief vennootschapsbelasting

U betaalt in 2022 15% vennootschapsbelasting over de eerste €395.000 winst die u maakt met uw bedrijf. Ten opzichte van 2021 is dat een verruiming van de eerste schijf met €150.000. Komt de winst boven de €395.000 uit, dan valt die in het 25% tarief.

Het maximale voordeel voor 2022 is dan €15.000 (10% over € 150.000). Na aftrek van de inkomstenbelasting (box 2) blijft daar nog bijna €11.000 van over.


6) Voordeel uit klimaatregelingen en klimaatsubsidies

Voor bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen wil het kabinet de belastingvoordelen en subsidies voor burgers en ondernemers verhogen. Bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de (MIA) Milieu-investeringsaftrek mag een bedrijf een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. U betaalt hierdoor als bedrijf minder inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Vanaf 2022 gaat het kabinet de MIA-percentages verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. U kunt het percentage van het investeringsbedrag van uw winst aftrekken, waardoor u minder belasting betaalt.


7) Lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie voor kleine werkgevers

Vanaf 2022 betalen kleine werkgevers een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan grotere werkgevers. Voor kleine werkgevers daalt de premie met ongeveer 1,0%-punt. Voor grote werkgevers stijgt die met 1,0%-punt. Dit zorgt ervoor dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van uw personeel makkelijker wordt.


8) Aandelenoptierechten fiscaal aantrekkelijker gemaakt

Het is voor innovatieve net gestarte start-ups en scale-ups af en toe lastig om werknemers meteen een passend salaris te bieden. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om aandelenoptierechten als loon te verstrekken met de wet fiscale regeling aandelenoptierechten.

U kunt als werkgever uw werknemer dan een optie of recht geven om aandelen in uw bedrijf te kopen. Tegen een afgesproken prijs en op een later moment.

Werknemers moeten nu meteen belasting betalen als ze gebruik maken van de aandelenoptie, terwijl er dan helemaal nog geen geld beschikbaar is. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat u kunt kiezen pas belasting te betalen bij het verhandelen van de aandelen.


9) Tijdelijke verruiming vrije ruimte WKR

Al eerder is voorgesteld en goedgekeurd de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor het jaar 2021 te verhogen. De vrije ruimte is daarbij vastgesteld op 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het meerdere. Nu wordt de eerdere goedkeuring in de wet vastgelegd. De verruiming van de vrije ruimte biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers in de moeilijke coronatijd extra tegemoet te komen. Bijv. door het verstrekken van een cadeaubon of om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn.

Let op! Het voorstel treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt alleen voor het jaar 2021. Per 1 januari 2022 is de tijdelijke verruiming niet meer van toepassing en wordt de vrije ruimte verlaagd naar 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het meerdere.

Door de extra vrije ruimte in 2021 over de loonsom tot € 400.000 kan toepassing van de concernregeling ongunstig uitpakken. Check of het berekenen van de vrije ruimte per concernonderdeel gunstiger is.


10) Sneller aanpassen kinderopvangtoeslag

Om het aantal terugvorderingen van kinderopvangtoeslag (KOT) te beperken, worden kindercentra en gastouderbureaus verplicht maandelijks gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken over de per ingeschreven kind afgenomen opvang. Door de hoge frequentie kan de Belastingdienst vroegtijdig afwijkingen signaleren tussen de aangevraagde KOT en de werkelijke situatie. Bij afwijkingen informeert de Belastingdienst de ouders, zodat deze hun eerdere aanvraag kunnen wijzigen en (terug)betalingsproblemen worden voorkomen.

Ouders moeten nog steeds zelf de gegevens van hun aanvraag wijzigen. De Belastingdienst geeft een signaal af, maar past zelf niets aan.


Naast deze wijzigingen staan er meer wijzigingen te wachten voor het komende jaar. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op.


Let op: het is nog niet zeker wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan. Ze moeten eerst goedgekeurd worden door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. En geldt pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.
Comments


bottom of page