top of page
  • Marieke Angenent

Subsidie voor landbouwers

Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.


U kunt nu nog geen subsidie aanvragen. Dit kan eind 2021. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nu aan de subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouwsector. Als deze definitief zijn leest u meer hierover op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/subsidie-voor-groen-economisch-herstel-landbouw


Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. Als jonge landbouwer heb je recht op meer subsidie ten opzichte van de investering.


Je mag pas gaan investeren als de subsidieaanvraag is verstuurd aan RVO. Dit is dan wel op eigen risico. Als de aanvraag wordt afgewezen, dan krijg je geen subsidie. De aanvraag wordt binnen 22 weken na de aanvraagperiode beoordeeld. Een voorschot is niet mogelijk.


Comments


bottom of page