top of page
  • Marieke Angenent

Subsidieregeling praktijkleren kan weer worden aangevraagd

De subsidie voor de subsidieregeling praktijkleren mag weer worden aangevraagd over schooljaar 2022-2023. Dit dient uiterlijk 15 september om 2023 gedaan te zijn. Het maximale bedrag dat u kunt ontvangen is € 2.700, net als de vorige jaren.

Dit geldt voor leerlingen waarvoor u een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt bij de volgende opleidingen/groepen:

  • VMBO-basisberoepsgerichte leerweg ingericht als leer-werktraject/entreeopleiding, alleen 3e en 4e leerjaar

  • MBO-BBL

  • HBO (incl associate degree/hbo-master) met Chroho binnen Techniek, Landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij – met het praktijkdeel verplicht als onderdeel opleiding

  • Promovendus / toio die voldoet aan specifieke voorwaarden

  • Leerlingen in het laatste jaar van het praktijkonderwijs (pro)

  • Bepaalde leerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het kader van beroepspraktijkvorming laatste schooljaar

Twijfelt of u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact met ons opnemen.

Als het gewenst is dat wij de subsidie voor u aanvragen, dan vernemen wij dat graag van u.
Kommentare


bottom of page