top of page
  • Marieke Angenent

Top 10 eindejaarstips

In dit bijzondere jaar kunt u als ondernemer misschien wel meer dan ooit goede fiscale en andere eindejaarstips gebruiken. Wij hebben er tien voor u geselecteerd.


1. BENUT UW MOGELIJKHEDEN BINNEN DE WERKKOSTENREGELING

De vrije ruimte binnen de WKR is dit jaar verruimd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3% en over het meerdere 1,2%. Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte en benut deze maximaal. Maak daarbij gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Maak alleen gebruik van de concernregeling binnen de werkkostenregeling indien deze positief voor u uitpakt. Vanwege de grotere vrije ruimte is dit minder vaak het geval dan vorig jaar.


2. VERBREEK UW FISCALE EENHEID

Zitten uw bv’s op dit moment in een fiscale eenheid, dan is het wellicht lonend deze te verbreken. De fiscale eenheid betaalt namelijk vennootschapsbelasting over de gezamenlijke winst van alle bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge Vpb-tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Het tariefverschil in de eerste schijf bedraagt vanaf 2021 immers 10%-punt (15% respectievelijk 25%) en heeft vanaf 2021 betrekking op de eerste € 245.000 winst en vanaf 2022 zelfs op de eerste € 395.000 winst.


3. VERVROEG AANSCHAF BEDRIJFSPAND

Bij aankoop van een bedrijfspand bent u dit jaar 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Per 2021 gaat dit tarief omhoog naar 8%. Het is daarom aan te bevelen de voorgenomen aankoop van een bedrijfspand zo mogelijk nog vóór 2021 te realiseren.


4. VERMIJD HOGE BELASTING BOX 3

Liquiditeiten met een laag rendement, zoals uw bedrijfsbankrekening, kunt u als ondernemer het best pas ná 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Andersom is het verstandig om noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar uw bedrijfsrekening. U kunt als particulier de hoge belastingdruk in box 3 op met name spaargeld vermijden door de oprichting van een spaar-bv of fonds voor gemene rekening. U betaalt dan ongeveer 38% belasting over het daadwerkelijk ontvangen rendement tot € 245.000. Dat is vele malen minder dan de 0,59% tot 1,76% belasting die u in 2021 over uw spaarsaldi betaalt in box 3, alhoewel u er wel rekening mee moet houden dat de vrijstelling in box 3 in 2021 verhoogd wordt naar € 50.000 per persoon.


5. KEER NOG DIT JAAR DIVIDEND UIT

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2021 te laten plaatsvinden, als u deze uitkering consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij uw bv. Gebruikt u het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het tot uw privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of u spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting u hierover betaalt.


6. KOOP (EERSTE) EIGEN WONING NÁ 2020

Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig, wat betekent dat indien deze jongeren al een koopwoning bezitten, ze toch recht hebben op de vrijstelling als ze een andere woning kopen. Ze hebben de vrijstelling dan immers nog niet eerder gebruikt. Voorwaarde is dat men de woning zelf als hoofdverblijf gaat bewonen. De vrijstelling betekent een besparing van 2% overdrachtsbelasting.


7. KOOP ELEKTRISCHE AUTO VÓÓR 2021

Als u als ondernemer van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 2021 gaat de 8%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 12%. Bovendien geldt deze 12%-bijtelling slechts voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 45.000, zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaalt u 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.


8. VERMINDER GEBRUIKELIJK LOON MET AUTO EN KOSTENVERGOEDINGEN

Kostenvergoedingen kunt u als dga in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Ook de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, kunt u het gebruikelijk loon dus € 13.200 lager vaststellen. Door de vermindering van het gebruikelijk loon betaalt u als dga minder belasting in box 1.


9. OPTIMALISEER DE KIA

Als u investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Het plannen en voor zover mogelijk het spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite. Zo levert een investering van € 50.000 in 2020 en 2021 een KIA op van € 28.000, terwijl een investering van € 100.000 in 2020 en € 0 in 2021 slechts € 16.307 aan KIA oplevert. Wilt u gebruikmaken van de KIA, laat u zich dan goed adviseren.


10. SCHENK OOK DIT JAAR BELASTINGVRIJ

Maak ook dit jaar gebruik van de vrijstellingen in de schenkbelasting. U kunt in 2020 uw kinderen belastingvrij € 5.515 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.208. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er ook een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.457

  • € 55.114 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie

  • € 103.643 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning

De eenmalige schenking van € 103.643 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Schenkt u nog in 2020, dan daalt uw vermogen in box 3, wat bij u tot een belastingbesparing kan leiden.


Bron: Ardy Jansen en Robert Slootweg, fiscalisten
Comments


bottom of page