top of page
 • Marieke Angenent

UBO's nog niet ingeschreven?

Doe het vóór 27 maart

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO's inschrijven in het UBO-register.


Wat zijn UBO's? UBO's zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO's.

Moet ik UBO's inschrijven? Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO's inschrijven. Deze organisaties hebben hier tot 27 maart 2022 de tijd voor. Als ze op 27 maart 2022 de UBO's van hun organisaties niet hebben ingeschreven zijn ze in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen. Of jij ook UBO's in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van je organisatie.

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan ben je verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen

 • stichtingen

 • verenigingen:

  • met volledige rechtsbevoegdheid

  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming

 • onderlinge waarborgmaatschappijen

 • coöperaties

 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

 • rederijen

 • Europese naamloze vennootschappen (SE)

 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)

 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd. Hoe schrijf ik UBO's in? Heb je een bestaande organisatie? Schrijf je UBO's in met een online UBO-opgave.

Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen. Heb je een nieuwe organisatie? Je schrijft je startende organisatie en de UBO's daarvan in tijdens het registreren aan de balie bij KVK of bij de notaris. Waarom is er een UBO-register ingesteld? Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet. Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.Comments


bottom of page