top of page
  • Marieke Angenent

Vanaf 15 februari aanvraag TVL

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal.


Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer lijden, krijgen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Een toenemend omzetverlies levert dus niet meer tegemoetkoming op, zoals in het vorige kwartaal nog het geval was.

Let op! Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.


Ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten kunnen TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 dus verlaagd.


De TVL is ook niet langer meer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer die minstens 30% omzetverlies realiseert, in beginsel recht heeft op de TVL. Ook is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat ook bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben, TVL kunnen aanvragen.


Ook het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 en het maximum naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en naar € 400.000 voor niet-mkb-bedrijven.


Let op! Als u recht heeft op de TVL, telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.
Commentaires


bottom of page