top of page
  • Marieke Angenent

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Burgers en ondernemers krijgen komende weken voorlopige aanslagen voor volgend jaar, maar omdat voor veel mensen de situatie is veranderd door de coronacrisis roept de Belastingdienst op om de gegevens goed te controleren. Anders kan het zijn dat ze later geld moeten terugbetalen of juist moeten bijbetalen.


De voorlopige aanslag 2021 is gebaseerd op de recentste gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de al lopende voorlopige aanslag 2020 of de meest recente definitieve aanslag. Maar door de coronacrisis was het een bijzonder jaar en kan het zijn dat de gegevens in de voorlopige aanslag misschien niet meer actueel zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of zzp’ers die ineens minder (of juist meer) inkomsten hebben.


,,We adviseren ontvangers van een voorlopige aanslag daarom om de gegevens goed te controleren. En om in te schatten of deze gegevens nog kloppen voor 2021. Is dat niet het geval? Dan raden we mensen aan om de persoonlijke of financiële situatie voor 2021 zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en waar nodig de gegevens te wijzigen. Dan kan de Belastingdienst de meest actuele gegevens gebruiken om een bijgestelde voorlopige aanslag te sturen”, zegt Heleen Bisschoff-Moonen, verantwoordelijk voor de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst.

Comments


bottom of page