top of page
  • Marieke Angenent

Weetjes over de fiets van de zaak

Een ondernemer voor de btw heeft recht op aftrek van voorbelasting op goederen die hij voor btw-belaste doeleinden gebruikt. Voor volledige btw-aftrek moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de fiets is verstrekt voor woon-werkverkeer van de werknemer.

  • de btw op een verstrekte of ter beschikking gestelde fiets is in beginsel aftrekbaar tot een maximum van € 130. Dit betekent dat de btw op fietsen met een waarde tot € 749 inclusief btw volledig aftrekbaar is. Voor duurdere fietsen is het meerdere niet aftrekbaar.

  • in het kalenderjaar en de twee voorafgaande jaren is geen fiets verstrekt aan de werknemer.

  • voor maximaal 50% van de reisdagen wordt aan de werknemer een andere reisvergoeding verstrekt.


De werknemer betaalt een eigen bijdrage.

Stel, u wilt best een fiets verstrekken, maar met een catalogusprijs van maximaal € 700. De werknemer wil echter een duurdere fiets en is bereid hiervoor een eigen bijdrage te betalen. Die eigen bijdrage mag u voor de btw berekening in mindering brengen op de aankoopprijs. U mag dan de hele btw in aftrek brengen, maar moet wél over de eigen bijdrage van de werknemer btw afdragen.


De fiets van de zaak en reiskosten

Er bestaat geen onbelaste kilometervergoeding meer voor de met de fiets van de zaak afgelegde kilometers. U kunt als werkgever dus niet meer belastingvrij € 0,19 per kilometer vergoeden aan de werknemer. Tenzij dit wordt ondergebracht in de vrije ruimte van de WKR. Gebruikt de werknemer echter zijn of haar eigen fiets, dan kan uiteraard wel een onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers worden vergoed.


Een alternatief om te overwegen.

Ziet u het niet zitten om elke maand de bijtelling op te nemen in de loonadministratie, dan kunt u ook een fiets aan de werknemer verstrekken. Zoals gezegd wordt de werknemer dan eigenaar en wordt de waarde van de fiets als belast loon meegenomen of opgenomen in de WKR. U kunt echter ook overwegen om de werknemer renteloos geld te lenen voor een (dure) fiets.


Renteloze lening?

Géén rente wordt door de Belastingdienst gezien als niet zakelijk. Normaal moet over dit rentevoordeel loonheffing worden afgedragen. Maar… voor de elektrische fiets geldt echter een uitzondering. In de WKR geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel van de werknemer. Dat houdt in dat er géén loonheffing over hoeft te worden betaald.


Lening afbetalen.

Desgewenst kunt u de vrije ruimte van de WKR vervolgens benutten om de lening elk jaar een stuk kwijt te schelden. Doordat de fiets eigendom is van de werknemer, kunt u bovendien ook een onbelaste kilometervergoeding verstrekken. En deze vergoeding kan dan weer worden gebruikt om de lening af te lossen. Het is wel aan te raden om dit in een overeenkomst vast te leggen om onduidelijkheden te voorkomen.


De fiets van de zaak en de IB-ondernemer

Voor de IB-ondernemer die een fiets koopt en zélf gebruikt, zijn de regels voor het gebruik van de fiets bijna identiek. Voor het privégebruik geldt een bijtelling van 7% over de aanschafprijs. Voor de btw over de aankoopprijs geldt echter geen beperking. Deze is bij 100% zakelijk gebruik volledig aftrekbaar. Bij een privégebruik van 50% is in principe slechts 50% van de voorbelasting aftrekbaar.
Commentaires


bottom of page