top of page
  • Marieke Angenent

Belastingvrij schenken in 2023

U kunt elk jaar uw (pleeg- of stief-)kind een belastingvrije schenking doen. Voor 2023

ligt de grens op maximaal € 6.035. Uw kleinkind maar ook andere personen mag u

maximaal € 2.418 (bedrag 2023) belastingvrij schenken. Voor deze schenkingen is een aangifte niet nodig.


Daarnaast mag u eenmalig een hoger bedrag schenken als de ontvanger of zijn of haar partner tussen 18 en 40 jaar is. Het belastingvrije bedrag hangt af van de relatie tussen u en de ontvanger, én het bestedingsdoel: waarvoor de ontvanger het geld gebruikt. Zo mag u eenmalig maximaal € 28.947 schenken aan uw kind. Uw kind kan zelf beslissen wat hij of zij met uw schenking doet.


U mag uw kind ook eenmalig € 60.298 belastingvrij schenken voor een studie of opleiding. U moet hiervoor wel langs de notaris. Bovendien moet u kunnen aantonen dat de schenking is betaald en echt is besteed aan de studie.

Koopt uw kind of een andere persoon een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan mag u daarvoor maximaal € 28.947 belastingvrij geven. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, te vinden op de site van de Belastingdienst. Deze vrijstelling vervalt in 2024. Voor al deze gevallen geldt dat de ontvanger aangifte schenkbelasting moet doen. De ontvanger betaalt alleen schenkbelasting als alle schenkingen (in één jaar) bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de vrijstelling.


Geeft u liever geld aan een goed doel, dan betaalt die organisatie geen schenkbelasting als het een algemeen nut beogende instelling (ANBI), sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een ‘steunstichting SBBI’ is. Een gift aan een ANBI of een vereniging mag u overigens aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Check of uw goede doel een ANBI is op de website van de Belastingdienst.


Bron: BelastingBelangen

Comments


bottom of page