top of page

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze verkorte Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de dienstverlening verwerkt Angenent Administratie en Advies persoonsgegevens. Deze verkorte privacyverklaring heeft Angenent Administratie en Advies opgesteld om u te informeren over hoe Angenent Administratie en Advies met persoonsgegevens omgaat.

Klanten, leveranciers en relaties hebben er recht op dat Angenent Administratie en Advies zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Angenent Administratie en Advies heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Angenent Administratie en Advies wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

Angenent Administratie en Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf (bijvoorbeeld via het contact formulier) dan wel via derden in het kader van de dienstverlening. Angenent Administratie en Advies gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

Angenent Administratie en Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Angenent Administratie en Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Angenent Administratie en Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Angenent Administratie en Advies zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken. U kunt contact opnemen door te mailen naar info@angenentadministratie.nl.

bottom of page